sinus-Maskeringstejp.jpg

Sinuz

50 meter lång, 25 mm bred.

Lägg mindre tid på att tejpa och mer tid på att måla med Sinuz. Den grafiska sinuskurvan som är tryckt på tejpen gör att du alltid hittar änden.

Tack vare att kurvan både varierar i tjocklek och relativ position i breddled, kommer två sidor aldrig att mötas och se likadana ut.