Returer av varor

Retur av varor kan ske efter särskilt godkännande, referens till originalfaktura/order och erhållande av returnummer från ROST of Sweden kundservice. Kundanpassade och ej lagerförda artiklar återtas ej. Returnerade produkter skall alltid åtföljas av specificerad packsedel och uppgift om avsändare och ROST of Swedens returnummer. Produkter och emballage skall vara i fullgott säljbart skick vid ankomst till ROST of Sweden. Produkterna skall vara förvarade för dem på lämplig plats. Produkter förvarade i minusgrader och i temperaturer över 32 grader återtas ej om inte prudukten är avsedd att användas vid dessa temperaturer. Produktens ursprungliga orderdatum får ej vara äldre än 6 månader. I särskilda fall efter övernskommelse kan produktens ursprungliga orderdatum vara äldre än 6 månader. Totala försäljningsvärdet för returen skall uppgå till minst 1000 SEK.

Kreditering av returnerade produkter

Returer som saknar specificerad packsedel, uppgift om avsändare och ROST of Swedens returnummer krediteras ej.
Om retur föranletts av fel som orsakats av ROST of Sweden krediteras fakturerat belopp. I dessa fall ombesörjs returfrakten av köparen men bekostas av ROST of Sweden.
Vid retur av produkter ur ROST of Swedens sortiment där referens till originalfaktura/order finns krediteras fakturerat belopp med 30 % returavdrag, i annat fall 40%. I dessa fall ombesörjs och bekostas returfrakt av avsändaren. I de särskilda och övernskomna fall där produktens ursprungliga orderdatum överstiger 6 månader gäller 50 % returavdrag vid äldre än 12 månader och 70 % returavdrag vid äldre än 24 månader.